Szakértői munka

SZAKÉRTŐI MUNKA

Az értéket mértékké tenni. Mottóként megfogalmazott küldetésem szellemében több síkon, többfajta „értékszálat” összeszőve igyekszem segíteni azoknak a magánszemélyeknek, cégeknek, önkormányzatoknak, közéleti és vállalati szereplőknek, civil szervezeteknek, akik a 3 éve meginduló nemzeti értékmentés folyamatába kívánnak bekapcsolódni, s helyi értékeiket a 2012. évi, egyedülálló nemzeti törvény, a hungarikum törvény szempontrendszere alapján hiteles és eredményes, minőségi szakértői munka által a megfelelő szintű értéktárba kívánják besoroltatni. A hungarikum törvény teljesen egyedülálló egész Európában, és szervesen illeszkedik a 2010 óta megszülető nemzeti törvények sorába. Tapasztalataink szerint a helyi szereplők kellő minőségű és mennyiségű információ hiánya, tapasztalatlanság, tájékozatlanság okán nem látják még a maguk teljességében a nemzeti értékmentésben számukra rejlő előnyöket. Jelen állás szerint a hungarikum piramis alsó szintjén 499 települési értéktár van, a felső szintjét jelentő Magyar Értéktárban pedig 126 kiemelkedő nemzeti érték és 50 hungarikum. Az én 1, 5 éves hungarikum projekt menedzseri tevékenységem értékmentő területét képező Észak-alföldi Régi általam ezidáig érintett 2 megyéjéből a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárban 14, a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárban pedig 56 besorolt nemzeti érték található megyei érték rangon (2015. júliusi adatok szerint).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba besorolt értékek közül 3 az én munkám: a Kabay-módszer, a tiszavasvári gyógyvíz és Bessenyei György életműve. A Hajdú-Bihar Megyei Értéktár gazdag tárházából pedig a 6 megyei érték került be az én munkám eredményeként, hiszen a javaslattételi tanulmányok, pályázatok összeállítójának megtisztelő szerepe volt az enyém. A FLAVON termékcsalád, a Bocskai-korona hasonmás, a hajdúnánási Bocskai Korona, mint helyi fizetőeszköz, Pávai Vajna Ferenc, a hévizek atyjának” munkássága, a hajdúszoboszlói gyógyvíz, a hajdúnánási gyógyvíz anyagait készíthettem el, illetőleg segítő közreműködő voltam a hajdúnánási szalmafonás anyagának összeállításában. Emellett a települési érték rangot nyerthajdúnánási Csiha-malom és a hajdúnánási Öhön, mint jellegzetes hortobágyi pásztorétel elkészítését is én végeztem nagy örömömre. A Hajdú Gabona zRt. megyei, regionális, sőt határon túli (erdélyi) viszonylatban is népszerű csikós motívumú Hajdú lisztcsaládjának anyagát és Csiha Győző a neves hajdúnánás malomipari szakember munkásságánakjavaslattételi tanulmányát is elkészítettem, illetve előkészítettem a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata számára Thököly Imre Hajdúszoboszló által megyei és országos szinten is egyedülállóan őrzött kultuszának anyagát is.

Legelső munkám pedig 2015. április 23-án bejutott a hungarikum piramis csúcsa alatti szintre, a Magyar Értéktárba, mint kiemelkedő nemzeti érték Kabay János gyógyszervegyészeti tevékenysége és életműve címen, s már elkészült a hungarikummá nyilvánítást kérő tanulmányanyag is.

Eddigi megbízóim:


Sotkó Gyula (Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. beszerzési-és logisztikai menedzser)
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Strandfürdő Kft.-Tiszavasvári
Hajdú Gabona zRt.-Debrecen
Gégény Község Önkormányzata
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Dombrád Város Önkormányzata
Demecser Város Önkormányzata
Gyulaháza Község Önkormányzata
Dezsavü Színtársulat
A kézműves szakma neves képviselői
Mind a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár, mind pedig a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár etalonnak tekinti munkáimat, s hivatalosan is támogatják tevékenységemet. A legutóbbi, 2015. június 29-én újra elinduló, Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Értékek Vándorkiállítása1. állomásán,a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban neves személyiségek mellett szakmai előadó voltam 1,5 éves munkám tapasztalatainak elismeréseként.

image

Az eddigi, 1,5 éves, eredményes és hatékony értékmentő munkám okán és alapján szeretném minél több személy, egyesület, civil szervezet és önkormányzat figyelmét felhívni a nemzeti értékmentő munkában rejlő lehetőségekre, arra a kulturális-turisztikai potenciálra és gazdaságélénkítő erőre, mely egy-egy helyi érték nemzeti értékké nyilvánításában rejlik, s arra a fajta “pénzteremtő hasznosságra”, amit információ hiányában talán nem látnak.

Történészként és a nemzeti értékké nyilvánításban elismert szakemberként szívesen felajánlom szakértői segítségemet a nemzeti értékké nyilvánítást kérő pályázati tanulmányok összeállításában minden érdeklődő számára, a 2012. évi XXX. törvény, a hungarikum törvény alapján. Eddig összesen 16 sikeres nemzeti értékké nyilvánítást menedzseltem a kezdetektől a sikeres értéktári besorolásig.

Hungarikum törvény:

http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/files/2015_%20%C3%A9vi%20LXXX_%20Hungarikum%20t%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf „A magyar nemzet egységétől”vezérelt törvény lényege:

– a magyar nemzeti értékek, köztük a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek;

– az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell;

– örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni;

– a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosságtudat kialakulásához és megszilárdításához nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint a nemzeti arculat erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű.

Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogásalapja. A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségek és az országhatáron túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.

image

Aki a nemzeti összefogásban rejlő, saját maga számára is érdekes és értékes gazdaságfejlesztő potenciált felismerve szeretne sikerrel részt venni ebben a folyamatban, az forduljon hozzám bizalommal.