Magamról és szakmai pilléreimről

A kutatás, írás, alkotás szerelmese és az érték érvényesülésének támogatója vagyok

Értékmentés ma, modern eszközökkel, mindenáron, elszánt kitartással, inspiráció minden magyar ember, közösség számára, aki magában, környezetében szeretné megmutatni, megmenteni a szépet és optimalizálni saját lehetőségeit. Címszavakban így tudom összefoglalni tevékenységem lényegét, mely egy forrásból AZ ÉRTÉKMENTÉSBŐL táplálkozva 5 KÜLÖNBÖZŐ, MÉGIS EGYMÁSBA ÉPÜLŐ PILLÉRKÉNT, egy tőről fakadóan, egy bölcsőből kinőve stabilizálja alapcélomat. Szeretném megmutatni a XXI. századi magyar emberek számára a bennük lakozó szellemi erőt, tudást, tehetséget és hitet, mintát, kapaszkodót, több irányú segítséget adva ahhoz, hogy – akár egy ismeretlen útra lépve -, kihozzák magukból és saját életükből az optimumot, innen a HUNGAROPTIMUM elnevezés. Szellemi bázisú szolgáltatásom az alábbi, engem jellemző és belőlem fakadó területekből áll:

sadf I. NEMZETI ÉRTÉKMENTÉS

A nemzeti értékké nyilvánítást segítő munkám fő részét, azaz a kutatást és a javaslattételi tanulmányok összeállítását megbízott szakértőként végzem a 2012. évi XXX. törvény, a hungarikum törvény alapján 2014 óta. Munkám sikerpillérei: közel egy évtizedes sikeres tapasztalati mező, igényes, szép munkastílus, több száz nemzeti érték, komoly referenciák. Magyar-történelem szakos pedagógusként és Európa-szakértőként, az értékesítés világában is komoly gyakorlatot szerezve érlelődött meg bennem a gondolat, hogy eddigi elméleti és gyakorlati tapasztalataimat összeötvözve egy ÚJ, ÉRTÉKMENTŐ GONDOLATKÖRT viszek be a mai köztudatba. Ennek jegyében összefogom és a saját szellemi, mentális, kulturális és akár anyagi optimalizálódásukra vágyó egyének, cégek, közösségek, önkormányzatok, alkotók, kézművesek, egyesületek számára hasznos információkat, melyeknek egyetlen felismerés áll az eredőjében: a mai Magyarországon a kultúrát is menedzselni kell. Igen, szükséges egy egészséges üzleti szemlélet és bátorság, egyfajta – a művészi elvontságon túlmutató – bátorság ahhoz, hogy hazánk ember alkotta tárgyi, szellemi, történelmi és természet adta kincseit számba véve, azokat megfelelő módon „menedzselve” képesek legyünk a magunk és saját emberi közegünk számára legoptimálisabb létkörülményt kialakítani az értékmentés elvén. 2014-ben, közel egy évtizede ezelőtt találtam rá elhivatott utamra, mely jelenlegi tevékenységem fókuszában áll: a magyar nép szellemi, anyagi, természeti kincseinek nemzeti értékké nyilvánítását segítem azon magánszemélyek, cégek és önkormányzatok számára, akik ebben igényt tartanak a munkámra, s javaslattételi tanulmányokat állítok össze a 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikum törvény alapján. Ez külső szakértő tanácsadóként, egyedi megbízások alapján végzett értékmentő tevékenységem első pillére.

II. ÍRÓI MUNKA

Legelső munkám Kabay János gyógyszervegyészeti tevékenysége és életműve 2016 óta már hungarikum egy 2, 5 éves kitartó és elhivatott munkának köszönhetően. A sok-sok év kutatására épülő, az ő életútját feldolgozó ÚJ SZEMLÉLETŰ KÖNYVEMMEL igyekszem minden mai, sokszor kétségbeesett, a saját útját nehezen találó, s körülményei fogságába esett XXI. századi magyar ember számára megmutatni – a Kabay-házaspár életmintáján keresztül –, hogy igenis, lehetséges nehéz, visszahúzó élettérben is az önkiteljesedés megfelelő hittel, kitartással és elszántsággal. A könyvemmel egyúttal szeretném minden magyar emberrel megismertetni Kabay János és „ikerlángja”, Dr. Kelp Ilona nevét, akik egy olyan módszerrel ajándékozták meg a világ egészségügyét, melytől jobbat a múlt század óta nem látott a nemzetközi tudományos élet (Ld.: www.kabayjanos.eu). E munka megalkotása és a Kabay-szellemiség mai népszerűsítése képezi háromfelé ágazó tevékenységem második pillérét, mely szintén a hungarikum törvényből fakadó nemzeti értékmentés eredője. Időközben egyre kiterjedtebbé és szerteágazóbbá váló szép munkám során számos új és változatos karakterű nemzeti értéket kutattam fel és azonosítottam olyan értékes tapasztalatokat hozó szakmai útelágazásokon haladva, amelyek leginkább a magyar népmesék galambjának szájából kiívelő indázatra emlékeztetnek. Pedagógus lelkületem pedig arra ösztönöz, hogy a megszerzett tudást ne tartsam magamnál és kifejezetten a gyermek korosztályokra is gondoljak a nemzeti értékmozgalom népszerűsítése során, amely maga is gyermekcipőben jár. Kedves íróm, Kosztolányi Dezső gondolatisága mentén a gyermekkorban a végtelen lehetőségek tárházát látva és felismerve, hogy a nemzeti értékmentés is gyermekcipőben jár, úgy éreztem, ez az az időpillanat, amikor ki lehet tágítani a gyermekek világa felé az értékmentés ismereteit. Így született meg az Agrárminisztérium Hungarikumok Főosztályának támogatásával a 9 éves korosztálytól a legidősebbekig ható Nemzeti érték-mesék című mesekönyvem és annak verses folytatása a Táncoló rímek - Nemzeti értékek című kötetem is, amely augusztusban kerül a nyilvánosságra (Bővebben: www.nemzetiertekmesek.com). Írói-alkotói munkásságomban így már két irodalmi műfajban, a lírában és az epikában is megmutatom nemzeti értékeink szépségét és erejét. S további munkáimmal is ez a célom, mert írói-alkotói tevékenységem az értékek világának mentén folyamatosan gazdagodó, nyitott rendszer.

III. PORTRÉÍRÁS

Egy modern, mégis ősi gondolat jegyében, miszerint minden érték forrása az ember, harmadik munkapillérként kialakítottam egy olyan igényes publicisztikát képviselő portréfelületet, amely által magát A XXI. SZÁZADI VIDÉKI VAGY VÁROSI MAI MAGYAR EMBERT, mint minden érték forrását mutatom meg. Olyan ismert és hétköznapi hősök portréját rajzolom meg itt egyfajta „verbális festményként”, akikről nem feltétlen születik könyv, életük és lényük viszont mégis komoly értékmintázattal és sorstanulságokkal szolgálhat minden értően olvasó ember számára. Olyan „emberi emberek” portréit olvashatják itt az érdeklődők, akik ÖNMAGUKBAN is komoly, figyelemre méltó „kincset” képviselnek akár az általuk elért eredmények, akár életük emberi tanulságai okán. Figyelemre és olvasásra igazán érdemesek akár napi szinten is ezek a színes, tanulsággal szórakoztató, könnyen olvasható, mélyen elgondolkodtató kis portrék.

IV. MARKETING

A marketing, a brandépítés egy piaci szereplő, szolgáltató vagy cég, de akár egyéni vállalkozó vagy alkotó magánszemély életében is kihagyhatatlan jelenség, amit lehet átlagosan, jól és mesterien művelni. Természetesen én az utóbbira törekszem a klasszikus és modern, az online és az offline marketing megoldások valamennyi elemét alkalmazva, igény szerint professzionális csapattal dolgozva. Munkánkban a trendi és naprakész, a megbízó igényeit és célját leginkább sikerre vivő megoldásokat kombináljuk egy teljesen ránk jellemző intelligens kreativitással. Megbízóim az egyediség-egyéniség és igényesség számukra ideális kombinációját értékelik leginkább munkánkban. Nincs két hasonló munkánk, mint ahogyan két hasonló megbízói igény sincs. Személyiségemből adódó munkastílusom révén nem sablonos megoldások mentén gondolkodom, hanem sokszor formabontó, de mindenképp egyedi és ezáltal hatásos kivitelezési metodikával dolgozom. Aki igényes, trendnek megfelelő, naprakész, mégis kivételesen egyedi megoldásokat szeretne, annak én és az általam koordinált csapat lehet a megfelelő szakmai partnere.

V. PÁLYÁZATÍRÁS

Korunk különleges és mind a magánszemélyeket, alkotókat, mind pedig az egyéni és klasszikus vállalkozókat, cégeket, szolgáltatókat, a piaci szereplőket segítő komoly rendkívül lehetőség. Érdemes élni vele, de egyáltalán nem mindegy, hogy ki segít ebben. Szellemi vállalkozóként pontosan tudom, hogy miben és hogyan tudok ügyfeleimnek segíteni ugyanazzal az alapossággal és lelkesedéssel, mint amellyel munkám többi részét is végzem. Munkám és lelkületem alaptónusából adódóan elsősorban kulturális pályázatokat írok, de amennyiben a pályázói igény valamilyen mai érték vagy értékes tevékenység erősítését szolgálja, minden más pályázatban is szívesen segítek mind a megírás, mind a koordinálás tekintetében egyedi igényekhez mért megállapodás, szerződés alapján.