• bg
  Image 2

  Nemzeti értékeinkkel a magyarság „szép arcának”megmutatása a cél, hogy ezáltal is növeljük önbecsülésünket, és erősítsük önmagunkban és a nagyvilágban is a nemzetünkről alkotott valódi képet. A magyar nemzeti érték egy megalkuvás nélküli minőség, az a bizonyos „magyar geniusból fakadó erő”, melyet már világszinten is ismernek és elismernek.

  tovább...
 • bg

  A szivárvány kapujában

  A Kabay Jánosról eddig elkészült egyetlen filmet a Debreceni Városi Televízió forgatta az Alkaloida Vegyészeti Gyár felkérésére, Fekete Gábor operatőrrel, a szerkesztő pedig Kerekes Sándor volt. Megtekintésre ajánljuk!

  tovább...
 • bg

  A szivárvány kapujában

  A Kabay Jánosról eddig elkészült egyetlen filmet a Debreceni Városi Televízió forgatta az Alkaloida Vegyészeti Gyár felkérésére, Fekete Gábor operatőrrel, a szerkesztő pedig Kerekes Sándor volt. Megtekintésre ajánljuk!

  tovább...

 • "A nemzeti értékek a máról szólnak, de a gazdag, tekintélyes múltból merítkeznek és a jövő generációk sikerét is alapozzák. A nemzeti érték egy olyan kőszikla, melyre identitásunkat is alapozhatjuk, ezért érdemes tisztelettel és alázatos áldozatkészséggel hozzáállni. S mint egy hímzésen kijelölt mintázatot, úgy kell felfogni őseink által ránk hagyományozott értékelemeket, értéktereket, s a ma formanyelvén, ha kell, akár merészen, innovatívan "nyúlva" a hagyományainkhoz, melyeket mindenáron meg kell őriznünk és mentenünk a jövő számára, TOVÁBB "HÍMEZVE" ŐSEINK LELKÉNEK SZÉP MINTÁZATÁT, hiszen csak így maradhatunk meg: magyarnak, értékesnek és egyetlennek."

  Kocsi Erika  • service 1

   NEMZETI ÉRTÉKMENTÉS: nemzeti értékké nyilvánítást végző javaslattételi tanulmányok összeállítása megbízott külső szakértőként a 2012. évi XXX. törvény, a hungarikum törvény alapján. Munkám sikerpillérei: közel 2 év tapasztalata, igényes, szép munkastílus, komoly referenciák.


  • service 2

   ÚJ SZEMLÉLETŰ KÖNYV 1. munkám alanyairól, Kabay Jánosról, a morfingyártás magyar atyjáról és „ikerlángjáról” Dr. Kelp Ilonáról. Célom e könyvvel: inspirálni múlt századi zsenik sikermintái alapján, alcím: A Benned is rejlő zseni! Részletek: www.kabayjanos.eu, Facebook


  • service 3

   ÉRTÉKMENTÉS MÁSKÉPP: 21. századi portrék „korunk ismert és hétköznapi hőseiről” aKosztolányi Dezső és Mikszáth Kálmán által meghonosított igényes publicisztika stílusában. Minden érték az emberben rejlik, ám nem mindenkiről születhet könyv. Portréalanyaink életútja mégis érték, ezért megmutatjuk, „megőrizzük” családjuk és az utókor számára.

  „Az értéket mértékké kell tenni.” alapelv mentén végzett, fenti 3 pillérre épülő tevékenységem forrása a magyar emberek és a magyar szellemben rejlő tehetség felkutatása és megmutatása. Szeretném felkelteni a 21. század magyarságának figyelmét a saját zsenialitása és lehetőségei forrására: saját magára. Nehéz korban élünk, nehéz időkben kell érvényesülnünk, de ez minden századra érvényes életigazság. Tevékenységem 1. pillére, nemzeti értékmentő munkám az előző évszázadok és a mai kor szellemi, tárgyi, történelmi és természeti kincseinek felkutatásával, megmutatásával igyekszik emelni „a magyarság mentális jó közérzetét”, a hungarikum törvény alapján, élve annak erejével. Ezt továbbfűző 2. munkám, most születő új könyvem hozzáértők szerint egy „igazi hiánypótló érték” lehet a magyar könyvpiacon. Mindkét előző tevékenységet, – tehát az emberben rejlő értékmentést és az írást összefoglaló – 3. munkafelületem, portréim szép világapedig a 21. század emberi arcát mutatja meg ismert és kevésbé ismert, de komoly értéket képviselő életutak által. Célom: segíteni, elgondolkodtatni, ösztönözni követőimet önmagukért, életük jobb, élhetőbb változatáért. Innen a „hungaroptimum”elnevezés. Mi magyarok büszkék lehetünk magunkra, ezt mutatja múltunk és jelenünk is, s csak erre a hitre építve lehet szép jövünk. Kísérjenek minket értő figyelemmel és érző szeretettel! Önmagukért, gyermekeikért.