Bemutatkozó

Bemutatkozó

Értékmentés ma, modern eszközökkel, mindenáron, elszánt kitartással, inspiráció minden magyar ember, közösség számára, aki magában, környezetében szeretné megmutatni, megmenteni a szépet és optimalizálni saját lehetőségeit. Címszavakban így tudom összefoglalni tevékenységem lényegét, mely egy forrásból AZ ÉRTÉKMENTÉSBŐL táplálkozva 3 KÜLÖNBÖZŐ, MÉGIS EGYMÁSBA KAPCSOLÓDÓ PILLÉRKÉNT stabilizálja alapcélomat: megmutatni a 21. század magyarjai számára a bennük lakozó szellemi erőt, s hitet, mintát, kapaszkodót adni ahhoz, hogy – akár egy ismeretlen útra lépve -, kihozzák magukból és saját életükből az optimumot, innen a HUNGAROPTIMUM elnevezés.

I. Magyar-történelem szakos pedagógusként és Európa-szakértőként,az értékesítés világában is komoly gyakorlatot szerezve érlelődött meg bennem a gondolat, hogy eddigi elméleti és gyakorlati tapasztalataimat összeötvözve egy ÚJ, ÉRTÉKMENTŐ GONDOLATKÖRT viszek be a mai köztudatba. Ennek jegyében összefogom és a saját szellemi, mentális, kulturális és akár anyagi optimalizálódásukra vágyó egyének, cégek, közösségek, önkormányzatok számára hasznos információkat, melyeknek egyetlen felismerés áll az eredőjében: A mai Magyarországon a kultúrát is menedzselni kell. Igen, szükséges egy egészséges üzleti szemlélet és bátorság, egy – a művészi elvontságon– túlmutató bátorság ahhoz, hogy hazánk ember alkotta tárgyi, szellemi, történelmi és természet adta kincseit számba véve, azokat megfelelő módon „menedzselve” képesek legyünk a magunk és saját emberi közegünk számára legoptimálisabb létkörülményt kialakítani az értékmentés elvén. 1,5 évvel ezelőtt találtam rá arra a vonalra, mely jelenlegi tevékenységem fókuszában áll: a magyar nép szellemi, anyagi, természeti kincseinek nemzeti értékké nyilvánításában segédkezem azon magánszemélyek, cégek és önkormányzatok számára, akik ebben igényt tartanak a munkámra, s javaslattételi tanulmányokat állítok össze a 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikum törvény alapján. Ez külső szakértő tanácsadóként végzett értékmentő tevékenységem első pillére.

II. Első munkám Kabay János gyógyszervegyészeti tevékenysége éséletműve már „kiemelt nemzeti”értékké nyilvánított, elismert eleme aMagyar Értéktárnak, s a belőle KÉSZÜLŐ ÚJ SZEMLÉLETŰ KÖNYVEMMEL igyekszem minden mai, sokszor kétségbeesett, a saját útját nehezen találó, s körülményei fogságába esett 21. századi magyar ember számára megmutatni – a Kabay-házaspár életmintáján keresztül- , hogy igenis, lehetséges nehéz, visszahúzó élettérben is az önkiteljesedés megfelelő hittel, kitartással és elszántsággal. A könyvemmel egyúttal szeretném minden magyar emberrel megismertetni Kabay János és „ikerlángja”, Dr. Kelp Ilona nevét, akik egy olyan módszerrel ajándékozták meg a világ gyógyszeriparát, melytől jobbat a múlt század óta nem látott a nemzetközi tudományos élet (Ld.: www.kabayjanos.eu). E munka megalkotása és a Kabay-szellemiség mai népszerűsítése képezi háromfelé ágazó tevékenységem második pillérét, mely szintén ahungarikum törvényből fakadó nemzeti értékmentés eredője.

III. S egy modern, mégis ősi gondolat jegyében, miszerint minden érték forrása az ember, harmadik munkapillérként kialakítottam egy olyanigényes publicisztikát képviselő portréfelületet, melyben MAGÁT A 21. SZÁZADI VIDÉKI VAGY VÁROSI MAI MAGYAR EMBERT, mint minden érték forrását mutatom meg. Olyan ismert és hétköznapi hősök portréját rajzolom meg itt egyfajta „verbális festményként”, akikről nem feltétlen születik könyv, életük és lényük viszont mégis komoly értékmintázattal és sorstanulságokkal szolgálhat minden értően olvasó ember számára. Olyan „emberi emberek” portréit olvashatják itt az érdeklődők, akik ÖNMAGUKBAN is komoly, figyelemre méltó „kincset” képviselnek akár az általuk elért eredmények, akár életük emberi tanulságai okán. Figyelemre és olvasásra igazán érdemesek akár napi szinten is ezek a színes, tanulsággal szórakoztató, könnyen olvasható, mélyen elgondolkodtató kis portrék.